Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living


NYA KURSER TILL HÖSTEN


Datum kommer snart!Stockholm School of Natural Medicine erbjuder branschledande utbildningar och kurser som bygger på en rik tradition av naturmedicin, förebyggande hälsa, näring och gammal helande visdom uppdaterat med modern forskningsbaserad vetenskap

Alla utbildningar och kurser kan läsas var för sig.

(OBS! Egna hemstudier tillkommer mellan utbildningstillfällena)

Utbildningarna och kurserna ger dig de verktyg du behöver för att kunna ge en professionell vägledning tilll dina klienter och därmed hjälpa dem till ett friskare och mer harmoniskt liv.


Diplomerade Utbildningar:

  • Homeopati
  • Irisanalys


 Kurser:

  • Kroppens Biokemi
  • Vitaminer, Mineraler & Spårämnen


OBS! För Diplomering till Homeopat erfordas Terapeutisk Basmedicin 1 + 2 eller motsvarande. Kan studeras online via: Svenska Friskvårdsförbundet

Hälsa är en trend som håller i sig och växer sig allt starkare. Allt fler människor och företag inser vinsterna med att jobba långsiktigt med sina egna och företagets hållbara hälsa.

Stockholm School of Natural Medicine ser till hela människan - hur vi kan förbättra vår mentala och fysiska hälsa samt skapa positiva förändringar.

Stockholm School of Natural Medicine ger dig kunskap och kompetens att vägleda människor till en bättre hälsa och ökat välmående. Utbildningen ger dig spetskompetens i ämnet hälsa, där vi ser till en helhet med delar som naturmedicinska kompetenser, bra mat, rörelse, sömn, återhämtning och glädje.

 

Utbildningens målsättning är att ge kännedom om hela begreppet hälsa och hur du kan arbeta som naturmedicinsk rådgivare för att inspirera och motivera individer och grupper.

 

Som färdigutbildad terapeut välkomnar vi dig att bidra med din spetskompetens inom hälsa för att hålla kurser i vår regi och därmed bidra till ökad kunskap.

“Se aldrig på studier som en förpliktelse, utan snarare som en möjlighet att tränga in i den vackra och fantastiska världen av vetande”

                                                                              Albert Einstein