Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living

Kursbestämmelser och Finansiering


Anmälan

När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig skickar du ett mail till oss. Därefter skickar vi ut via mail ett ansökningsformulär som ni skall fylla i och returnera till oss. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller om sådan saknas, via brev. Kallelse till kurs/utbildning skickas ut senast två veckor före kurs- och utbildningsstart.

Anmälan är bindande.

 

Antagningskriterier

Godkänt betyg i Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1.

För att deltaga på kurs/utbildningar krävs slutförd gymnasieutbildning eller minst 18 år fyllda. Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart. Våra kurser och utbildningar kräver obligatorisk närvaro. Stockholm School of Natural Medicine förbehåller sig rätten att stänga av elev som inte följer skolans etiska regler eller på annat sätt befinns olämplig för vald kurs/utbildning.

 

Försäkring

Elever under utbildning hos Stockholm School of Natural Medicine omfattas av en ansvars och olycksfalls-försäkring som även gäller under obligatorisk extern praktik inom Sverige. 

 

Kursmaterial

Kursmaterial, kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.

 

Ändringar

Stockholm School of Natural Medicine förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

 

Intyg, diplom och betyg

Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts. Diplom erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda,och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Stockholm School of Natural Medicine i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Eventuell frånvaro som t.ex. sjukdom samt underkända moment behöver tas igen/kompletteras. Detta sker i samråd med skolan och skall slutföras inom ett år.

 

Filmning, fotografering eller ljudinspelning

Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

 

Inställd utbildning/kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen/utbildningen blir inställd, eller om du inte blir antagen, återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd.

 

Återbetalning

Återbetalning som uppfyller kraven enligt våra kursbestämmelser och villkor sker för utbildning inom 30 dagar och för kurs inom 14 dagar.

 

Ångerrätt

Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen 2005:59, 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan.

Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-32 30 30 eller info@naturalschool.se . Du kan även skicka brev till Stockholm School of Natural Medicine, Fridhemsgatan 29 D, 112 40 Stockholm. Ange datum för kursen/utbildningen samt dina personuppgifter. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften. Återbetalning för utbildning sker inom 14 dagar.

 

Avbokning/ombokning

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Dock upphör ångerrätten i samband med kurs/utbildnings start.

Om deltagare återtar/ombokar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag före start av kurs/utbildning, tar vi ut en administrationsavgift: Gäller vid återtagning/ombokning tidigare än 14 dagar före start av utbildning/kurs.

Vid återtagande/ombokning senare än 14 dagar före kurs/utbildnings start, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.

Vid återtagande/ombokning samma dag som utbildnings/ kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.


Övriga frågor

Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor, tel. 08-32 30 30, email: info@naturalschool.se

 

Betalning

Kortbetalning – VISA & MasterCard

Direktbetalning – via internetbank

Faktura – 14 dagar

Delbetalning – kontakta skolan för en delbetalningsplan.

 

Villkor och personuppgiftshantering

Stockholm School of Natural Medicine är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som elev lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Stockholm School of Natural Medicine och dess samarbetspartners. Om du önskar att dina personuppgifter skall rättas, tas bort eller anmäla att du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring. Kontakta oss via brev till, Stockholm School of Natural Medicine, Fridhemsgatan 29 D, 112 40 Stockholm.

Som kund hos Stockholm School of Natural Medicine har du rätt att efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter som finns om dig i vårat register och hur de används.