Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living

Homeopati

Välkommen till utbildning i Homeopati


Homeopati är en holistisk läkemetod, som behandlar hela människan, både fysiskt, emotionellt och mentalt. Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera immunförsvaret till självläkning, och har därmed förmåga att påverka den underliggande orsaken till obalans.

De flesta obalanser kan behandlas med homeopati, de fungerar både vid kroniska och akuta tillstånd. Eftersom homeopati är en läkemetod som tar hänsyn till patientens individuella obalans får personer med samma analys ofta olika homeopatiska läkemedel. Som ett exempel får tio olika personer med astma inte alla samma medicin.

Homeopatiska läkemedel stimulerar och hjälper kroppen till självläkning genom att den stödjer och stärker kroppens immunförsvar. 

Homeopatins tilltagande popularitet är ett tecken på att vi behöver en biverkningsfri läkemedelsterapi, som redan i sin ansats gör hela människan till måttstock för sin egen läkning.  Enligt WHO* är homeopati världens näst största primärvård. Bara i Tyskland finns det runt 6000 praktiserande homeopater och i snitt 40 % av européerna använder sig av homeopati.

De homeopatiska läkemedlen framställs enligt en särskild process och kommer från växter, djur eller mineraler.  Tillverkningen följer strikta regler och läkemedlen måste vara godkända av läkemedelsverket.

*WHO (världshälsoorganisationen)

Mellan utbildningstillfällena tillkommer hemarbeten.


För att öka förståelsen för att arbeta med homeopati så ingår även att genomföra och bli godkänd på minst 10 elevbehandlingar. (elevbehandling består av en anamnes samt förslag på åtgärder).

Examensprov skall avläggas senast 6 månader efter att kursen har avslutats.


Efter genomgången kurs erhåller du diplom.

Utbildningen omfattar homeopatins historia, det homeopatiska medicinska systemet, läkemedelslära, orsakslära samt anamneslära. Vi går igenom fallbeskrivningar och studiefall med ordination, dosering samt praktisk träning.


Kursinnehåll:

 • Filosofi och historia
 • Homeopatiska begrepp
 • Medicinska begrepp och diagnoser
 • Hur den homeopatiska konsultationen med anamnes, orsaksamband, utvärdering och uppföljning går till samt praktiseras.
 • Hur materia medica samt repetorium används
 • Komplexmedel/Enkelmedel
 • Läkemedelslära (cirka 100 medel, enkelmedel samt komplexmedel).
 • Genomgång av respektive medels förekomst och biologiska roll i naturen samt användning inom folkmedicin
 • Akutvård.
 • Homeopatisk behandling av kroniska, autoimmuna och psykosomatiska tillstånd.
  • Homeopatisk behandling av djur.
    • De 12 biokemiska cellsalterna
    • Patientbemötande.
    • Anatomi/Fysiologi ur ett homeopatiskt perspektiv.
    • Homeopati i världen
    • Homeopatisk forskning och publiceringar
    • Att arbeta som homeopat

    PÅ PLATS I STOCKHOLM

    Totalt 16 dagar. Utbildningstimmar: 96.

    8 tillfällen x 2 dagar. Tider: 10.00-17.00.

    Utbildningens längd är 18 månaderm

    Avgift: 24 000:- (inkl. moms)

    ONLINE VIA ZOOM

    Utbildningstimmar: 81.

    27 tillfällen x 3 timmar.

    Utbildningen är 24 månader.

    Avgift: 20 250:- (inkl. moms)