Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living

Irisanalys

Välkommen till utbildning i Irisanalys


Irisanalys innebär att ― genom studier av ögats pupill, iris samt ögonvitan ― analysera obalanser i kroppen.

 

Irisanalys är ett suveränt redskap för att bättre förstå hälsan hos dina klienter och som ger goda insikter om människors hälsotillstånd

 

Vi lär oss om strukturer och färger i iris och dess olika betydelser. Vi tittar på pupillens form och bekantar oss även med tecken som syns i scleran (ögonvitan).
Iriskartor och deras reaktionsfält studeras och exempelbilder förtydligar dessa områden ytterligare.

Efter hand går vi tillsammans igenom ett antal patientfall där det ges tillfälle att öva på sina nya färdigheter. Gott om tid ges att titta på ögonen bland andra kursdeltagare för referens och övning. Vi studerar även olika sorters tecken och hur man skiljer dem åt.

 

Kursinnehåll:


Utbildning i Irisanalys inkluderande Pupill, Iris och Sclera omfattar följande:

 

 • Irisläsningens historia.
 • De tre grundläggande ögon typerna,
 • Scleran, Ciliarfältet, Iriskransen, det Autonoma Nervsystemets Signalregulator och Assimilitationsringen
 • De fyra grundläggande täthetsgradstyperna i iris och dess relation med de fyra elementen, jord, vatten, eld och luft.
 • Beskrivning i detalj av kroppens organ och funktioners läge i ögat.
 • Primärorganen
 • Körtelsystemen
 • Nervsystemet
 • Eliminationssystemet
 • Cirkulationssystemet
 • Matsmältningssystemet – Assimilation
 • Strukturella Systemet
 • Respirationssystemet

 

 • De vanligaste förekommande iristecknen. Vävnadsdefekter; medfödda eller förvärvade.
 • Tolkning av tecken och förändringar som visar sig i iris och scleran, hur de ser ut och vad dessa kan betyda för vår hälsa.
 • Avläsa över- och underaktivitet hos olika organ i kroppen.
 • De fyra skikt djupen hos organskadetecknen är synonyma med elementen.
 • Stress- och Krampringar.
 • Den genuina Kalciumringen.
 • Den genuina Kolesterolringen.
 • Upplösning av Ciliarranden, Kranialt och Partiell Kolesterolring.
 • Pigmentfläckar, Toxiska belastningar och Psora fläckar.
 • Upplösning av Ciliarranden och dess konsekvenser.
 • Kontraktionsveck, eller s.k. Radius Solaris.
 • Transversaler, De vita linjerna som korsar Stromat.
 • Indikationer och Utvärderingar av de fina blodkärlen i Scleran.
 • Beskrivning av Pupillpositionernas betydelser.
 • Pupilldeformationer och dess betydelse
 • Iridologiska översiktskartor för elementen och dess underavdelningar.
 • Teckendjupet i kombination med stromatätheten

 

 • De sju systemets zoner i ögat
 • Cerebrospinalvätskesystemet
 • Nervmärgs systemet
 • Tarmlymfsystemet
 • Muskelvävnadssystemet
 • Ben - skelett systemet
 • Blod och lymfvätskans system
 • Fettsystemet

 

 • Irisanalysen som ett verktyg i psykologins tjänst
 • Frenologin applicerad via korrespondensprinciperna på irisanalys
 • Den esoteriska anatomins olika kroppar i iris

 

Mellan utbildningstillfällena tillkommer hemarbeten. 


För att öka förståelsen för att arbeta med irisanalys så ingår även att genomföra och bli godkänd på minst 10 elevbehandlingar. (elevbehandling skall bestå av en väl dokumeterad irisanalys)


Efter genomgången kurs erhåller du diplom.


Examensprov skall avläggas senast 6 månader efter att kursen har avslutats.

PÅ PLATS I STOCKHOLM

Totalt 10 dagar. Utbildningstimmar 60.

5 tillfällen x 2 dagar. Tider: 10.00-17.00.

Utbildnings längd är 10 månader.

Avgift: 15 000:- (inkl. moms)

ONLINE VIA ZOOM

Utbildningstimmar: 54.

24 tillfällen på 2 timmar +1 dag (6 timmar Stockholm)

Utbildningens längd är 12 månader

Avgift: 13 500:- (inkl. moms)