Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living

Naturmedicinsk Rådgivare (N.M.R.)

Natural Health Advisor (N.H.A.)

Alla utbildningar och kurser kan läsas var för sig.

För att bli Certifierad Naturmedicinsk Rådgivare (N.M.R.), Natural Health Advisor (N.H.A.) krävs att du  läst samtliga utbildningar och kurser hos oss, totalt 283 (via zoom 240) lärarledda timmar samt genomfört och blivit godkänd på minst 30 elevbehandlingar. Även genomfört och blivit godkänd på terapeutisk basmedicin steg 1 - 2. Basmedicin kan studeras online via Svenska Friskvårdsförbundet.

OBS! Grundkurs krävs endast för utbildning ej kurserna.

“Se aldrig på studier som en förpliktelse, utan snarare som en möjlighet att tränga in i den vackra och fantastiska världen av vetande”

                                                                              Albert Einstein