Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living

Utbildningar på plats i Stockholm


Grundkurs

Totalt 2 dagar. Utbildningstimmar 12.

1 tillfälle x 2 dagar. Tider: 10.00-17.00.


Avgift: 4 500:- (inkl. moms)


Homeopati

Totalt 16 dagar. Utbildningstimmar: 96.

8 tillfällen x 2 dagar. Tider: 10.00-17.00.

Utbildningens längd är 18 månader.

Avgift: 36 000:- (inkl. moms)


Irisanalys

Totalt 10 dagar. Utbildningstimmar 60.

5 tillfällen x 2 dagar. Tider: 10.00-17.00.

Utbildnings längd är 10 månader.

Avgift: 22 500:- (inkl. moms)                                    


Pulsläsning      

Totalt 4 dagar. Utbildningstimmar 24.    

2 tillfällen x 2 dagar. Tider: 10.00-17.00.

Total längd på utbildningen är 6 månader.

Avgift: 9 000:- (inkl. moms)


Kurser på plats i Stockholm


Kroppens Biokemi

Totalt 3 dagar. Utbildningstimmar 18.

3 tillfällen 1 dag. Tider: 10.00-17.00.

Total längd på kursen är 3 månader.

Avgift 6 750:- (inkl. moms)


Vitaminer Mineraler och Spårämnen

Totalt 2 dagar. Utbildningstimmar 12.

1 tillfälle x 2 dagar. Tider: 10.00-17.00.

Total längd på kursen är 1 månad.

Avgift: 4 500:- (inkl. moms)  


Kosttillskott

Totalt 1 dag. Utbildningstimmar 7.

Tid: 10.00-18.00.

Avgift: 2 625:- (inkl. moms)


Utbildning-/Kursavgift på plats i Stockholm

Summa Utbildningar              72 000:- (inkl. moms)

Summa Kurser                         13 875:- (inkl. moms)

Summa Totalt                          85 875:- (inkl. moms)

Utbildningar via internet/zoom


Grundkurs

Utbildningstimmar: 10.

5 tillfällen på 2 timmar.   

Total längd på kursen är 2 månader. 

Avgift: 3 750:- (inkl. moms)


Homeopati 

Utbildningstimmar: 88.

44 tillfällen x 2 timmar.  

Utbildningen är 18 månader. 

Avgift: 33 000:- (inkl. moms)    


Irisanalys

Utbildningstimmar: 54.

24 tillfällen på 2 timmar + 1 dag (6 timmar Stockholm)

Utbildningens längd är 12 månader

Avgift: 20 250:- (inkl. moms)    


Pulsläsning

Utbildningstimmar: 20.

7 tillfällen på 2 timmar + 1 dag (6 timmar Stockholm) 

Utbildningens längd är 6 månader.    

Avgift: 7 500:- (inkl. moms)


Kurser via internet/zoom


Kroppens biokemi  

Undervisningstimmar: 16.

8 tillfällen på 2 timmar.                     

Total längd på kursen är 3 månader.  

Avgift: 6 000:- (inkl. moms)


Vitaminer Mineraler och Spårämnen

Undervisningstimmar: 10.

5 tillfällen på 2 timmar.

Total längd på kursen är 1 månad.

Avgift: 3 750:- (inkl. moms)


Kosttillskott

Undervisningstimmar: 6.

3 tillfällen på 2 timmar.

Avgift: 2 250:- (inkl. moms)


Utbildning-/Kursavgift via Internet/zoom

Summa utbildningar           64 500:- (inkl. moms)

Summa kurser                      12 000:- (inkl. moms)

Summa Totalt                       76 500:- (inkl. moms

  • Summa Totalt är avgiften för de som önskar bli diplomerad Naturmedicinsk Rådgivare (N.M.R.)/ Natural Medicine Advisor (N.M.A.)
  • För de som önskar bli diplomerad endast i Homeopati gäller Grundkurs samt Homeopati.
  • Lika gäller de som endast önskar bli diplomerad i Irisläsning alternativt Pulsläsning. Introduktionskurs samt respetktive ämne.
  • Kurserna kan läsas var för sig utan Grundkurs.
  • OBS! För Diplomering till Naturmedicinsk Rådgivare alternativt Homeopat erfordas Basmedicin 1 och 2. Kan studeras online via:  Svenska Friskvårdsförbundet