Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living

Utbildningar på plats i Stockholm


Homeopati

Totalt 16 dagar. Utbildningstimmar: 96.

8 tillfällen x 2 dagar. Tider: 10.00-17.00.

Utbildningens längd är 18 månaderm

Avgift: 36 000:- (inkl. moms)


Datum 2023:

4-5 Mars, 20-21 Maj, 26-27 Augusti, 14-15 Oktober,  9-10 December


Datum 2024:

10-11 Februari, 22-23 April, 17-18 Juni
Irisanalys

Totalt 10 dagar. Utbildningstimmar 60.

5 tillfällen x 2 dagar. Tider: 10.00-17.00.

Utbildnings längd är 10 månader.

Avgift: 22 500:- (inkl. moms)                                    


Datum 2023:

23-24 April, 27-28 Maj, 16-17 September,

18-19 November


Datum 2024:

21-22 Januari


Utbildningar via online via zoom


Homeopati 

Utbildningstimmar: 81.

27 tillfällen x 3 timmar.  

Utbildningen är 24 månader. 

Avgift: 30 375:- (inkl. moms)    


Datum 2023:

27 April, 11 Maj, 25 Maj, 22 Juni, 24 Augusti,

21 September, 19 Oktober, 23 November, 7 December


Datum 2024:

13 Januari, 10 Februari, 10 Mars, 28 April,  

Resterande kommer . . . . 
Irisanalys

Utbildningstimmar: 54.

24 tillfällen på 2 timmar + 1 dag (6 timmar Stockholm)

Utbildningens längd är 12 månader

Avgift: 20 250:- (inkl. moms)    


Datum 2023:

4 Maj, resterande kommer snart . . . .


Bli diplomerad:

  • Homeopati
  • Irisanalys


OBS! För Diplomering till Homeopat erfordas Basmedicin 1 och 2. Kan studeras online via:  Svenska Friskvårdsförbundet