Stockholm School of

Natural Medicine

The Art & Science

Of

Healthy Living

Bach Blomsterdroppar

Dr. Edward Bach

Brittisk läkare och homeopat. Utvecklade under 1930 talet ett system av 38 st olika blomster essenser som påverkar våra känslor och sinnesstämningar som hjälper oss att komma i balans och i harmoni. Enligt Dr. Bach bör sjukdomarnas orsak sökas i patienten inre, snarare än i den fysiska kroppen.

Blomsterdropparna påverkar våra känslor och sinnes stämaningar och hjälper oss att komma i balans och i harmoni. Alla medel (utom Rock water) kommer från blommor, vilda växter, buskar eller träd. Ingen av dem är skadlig eller beroende framkallande och någon risk för överdosering finns ej. Dropparna kan ges till både människor och djur.

 

BACHDROPPAR

Består av 38 st olika blomster essenser. Dessa är indelade i sju undergrupper, representerade utav emotionella tillstånd.

 

  • RÄDSLA/OTRYGGHET
  • TVIVEL/ OSÄKERHET
  • BRISTANDE INTRESSE/APATI
  • ENSAMHET
  • ÖVERKÄNSLIGHET
  • MODLÖSHET/FÖRTVIVLAN
  • ÖVERDRIVEN ORO OM ANDRA

Totalt 1 dagar. Utbildningstimmar: 6

Tider: 10.00-17.00.


Avgift: 1 500:- (inkl. moms)


Efter genomgången kurs erhåller du ´kursintyg.


Examensprov skall avläggas senast 3 månader efter att kursen har avslutats.